Joukahainen > Ohjeita > Yhdyssanojen muodostaminen

Voikko tunnistaa suurimman osan yhdyssanoista automaattisesti sanan osien perusteella. Turhien järjettömien yhdyssanojen karsimiseksi ja siten oikoluvun laadun parantamiseksi tämä tunnistus tapahtuu jonkin verran kilpailevia tuotteita konservatiivisemman säännöstön avulla. Tällä sivulla esitellään Voikon käyttämät yhdyssananmuodostussäännöt.

Sääntöjen esittämisessä on pyritty tarkkuuteen, mutta emme kuitenkaan toistaiseksi ole määritelleet mitään formaalia kuvauskieltä tähän tarkoitukseen. Sanan rakenneosat on esitetty muodossa sanaluokka: rajoitteet, jossa rajoitteet (mikäli niitä on) esitetään sijamuotoa, lukua, persoonamuotoa tai muuta vastaavaa kuvaavilla symboleilla. Merkki | kuvaa näissä loogista TAI-operaattoria ja & loogista JA-operaattoria. Sulkuja käytetään tarpeen mukaan selkiyttämään tarkoitusta. Jos jokin ehto vaikuttaa itsestäänselvältä, sitä ei tarvitse esittää. Esimerkiksi johtimet voivat yleensä liittyä vain tietynlaiseen sanan vartaloon, mutta tällaisten yksityiskohtien esittäminen ei ole tässä tarpeellista.

Yhdyssana-sarakkeessa on muodostuvan yhdyssanan sanaluokka. Tarvittaessa siihen voi merkitä muitakin ominaisuuksia, jos ne eivät ole muutoin selviä. Esimerkkeihin kannattaa kirjata tyypillisiä tämän säännön perusteella hyväksyttäviä yhdyssanoja.

Jotkin liput voivat estää sanan käytön yhdyssanoissa, minkä johdosta kaikkia periaatteessa mahdollisia yhdyssanoja ei tunnisteta. Toisaalta myös virtuaalisanat (joihin myös näillä säännöillä muodostettavat yhdyssanat kuuluvat) voivat osallistua yhdyssanojen muodostukseen. Siispä esimerkiksi verbistä johdetut substantiivit voivat automaattisesti muodostaa yhdyssanoja alla kuvattujen sääntöjen mukaan, eikä tätä tarvitse erikseen mainita kyseisten sääntöjen kohdalla.

Kaksikomponenttiset yhdyssanat

Osa 1Osa 2YhdyssanaEsimerkitHuomioita
yleisnimi: (yksikkö & nominatiivi) | genetiivi yleisnimi yleisnimi piha|kuusi, koiran|kasvattaja, kansain|vaellus
yleisnimi: (yksikkö & nominatiivi) | genetiivi verbin adjektiivijohdos adjektiivi pesun|kestävä
adjektiivi: (yksikkö & nominatiivi) | genetiivi adjektiivi adjektiivi kauniin|vihreä 1)
adjektiivi: "inen"-loppuinen yleisnimi yleisnimi alkuperäis|teos
yleisnimi adjektiivi: "inen"-loppuinen adjektiivi arvo|rationaalinen

1) Useimmat tällaiset yhdistelmät (erityisesti ne joissa määriteosa on nominatiivissa) ovat järjettömiä, mutta säännön poistaminen rikkoisi monia muita tapauksia jotka olisi ensin käsiteltävä muilla tavoin.

Kolmekomponenttiset yhdyssanat

Osa 1Osa 2Osa 3YhdyssanaEsimerkit
(adjektiivi | numeraali): yksikkö & (nominatiivi | genetiivi) yleisnimi johdin_inen adjektiivi pitkä|tukka|inen, kaksi|vaihe|inen, vihertävän|hohto|inen
adjektiivi: komparatiivi & (nominatiivi | genetiivi) yleisnimi johdin_inen adjektiivi parempi|osa|inen, kauniimman|väri|inen
adjektiivi: superlatiivi & genetiivi yleisnimi johdin_inen adjektiivi kauneimman|väri|inen
yleisnimi: yksikkö & (nominatiivi | genetiivi) yleisnimi johdin_inen adjektiivi hopea|hela|inen, hauen|hampa|inen
pronomini: genetiivi yleisnimi johdin_inen adjektiivi muun|laatu|inen

Erityisrajoituksia


Creative Commons License Tämän sivun sisältö on käytettävissä GPL 2.0 -lisenssillä, tai vaihtoehtoisesti Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 -lisenssillä. Käyttö ja levitys on sallittu myös molempien mainittujen lisenssien uudempien versioiden ehdoilla.